Márai-estek

A Petőfi Irodalmi Múzeum felkérésére 2013-tól kezdődően Mészáros Tibor irodalomtörténésszel az ország számos pontján láthatják-hallhatják az író életét és műveit reprezentáló közös műsorainkat. Nem pusztán részletek hangzanak el az életműből: fejezetenként összefoglaljuk azokat a nagyközönség előtt ismeretlen, de fontos tényeket, melyek az adott témához kapcsolódnak. 80-100 perces műsorainkat vetített képekkel és zenével színesítjük, ezzel is szeretnénk jobban elmélyíteni az irodalmi szövegek befogadását. Reményeink szerint az előadásban elhangzó bőséges válogatás az író műveinek olvasására biztatják nézőinket, akik hazatérve kézbe veszik a Füves könyvet vagy az Egy polgár vallomásait.
Mert – ahogyan az író lejegyezte – Csak az ember olvas.

Az összeállított Márai estek különlegessége, hogy tematikusan illeszthetők alkalomhoz és helyszínhez.

Az előadások témái:

1. Kassától az óceánig. A Márai életmű metszete 

Válogatás az életmű legjavából, ismert és kevésbé ismert szövegek mutatják be egy pálya 1915–1989 közötti történetét versben és prózában.

2. Márai Budapestje. „Budán lakni világnézet”

„Budára költöztem, az ismerős negyedbe” – írja Márai az Egy polgár vallomásaiban, de budapesti élete nemcsak a meghitt, kisvárosi Budát, hanem a világvárosi Pestet is jelentette – és kávéházakat, kiskocsmát, fürdőt, egészen 1948-ig.

3. Márai és 1956. „Isten malmai gyorsan őrölnek.

Az író a II. világháború végétől kezdődően többször ír egy forradalom lehetőségéről és szükségességéről. Amikor mindez bekövetkezik, feléled benne a remény, hogy Magyarország szabad lehet, és esetleg ő is hazatérhet hazájába.

4. Márai és a bor. Kankalin, a jeles ivó

Márai egyik rejtettebb életformája bontakozik ki az est során: borral, kiskocsmával, társasággal kapcsolatos gondolatai, ahol éppúgy helye van Szindbádnak, a neves utazónak, mint Kankalinnak, a jeles ivónak.

5. Márai és a humor. Lenin szakálla

A sokféle, megörökölt Márai képek alig szólnak humoráról, az életet a másik oldaláról bemutató írásairól. Az est során elhangzó írások ezt a rejtett dimenziót tárják fel az életművön végig tekintve.

6. Márai és a halál. „Ja­vas­lom, hogy ez­után ne hal­junk meg.”

Milyen válaszai vannak egy örök gondolkodónak az emberi élet megkerülhetetlen eseményére? Iróniával, pátosszal vagy tragikummal szól róla? A halál témája lépten-nyomon megjelenik írásaiban, az ifjú Máraitól a saját halált tudatosan választó idős íróig.

7. Márai városai. „Úgy éreztem magam, mint valami nagy utazó.”

Írónk élete során tucatnál több országban járt turistaként vagy emigránsként. Viszonyulása – ennek megfelelően írásai – rendkívül változatos: a hazai és itáliai otthonosságtól az amerikai létidegenségig meglehetősen széles skálán mozog.

8. Márai és a vers. „Éltem egyszer én…”

Nagyon ritkán hallunk a lírikus Márairól, pedig életművét végig kíséri a vers. Hazai korszakában több jelentős és kevéssé ismert alkotása született, de az emigrációban sem csak a Halotti beszéd és a Mennyből az angyal jelentős.

9. Márai az állatokról. Az állatok királya – a kutya

Az író – városlakó lévén – sok éven keresztül volt kutyatulajdonos. Csutora című regénye ennek az életnek fonákját mutatja be, pontosabban az emberi élet fonákságait egy kutyán keresztül. Ezen kívül is számos, más állattal kapcsolatos (őz, teve, majom stb.) írásából válogat az est.

10. Márai és az emigráció. „Csak idegenben érti meg az ember…”

Negyvenegy év – ennyi időt töltött hazájától távol Márai Sándor s maradt magyar író Olaszországban és az Egyesült Államokban egyaránt. Összeállításunk nem csupán azt mutatja be, milyen állomásai voltak e négy évtizednek, hanem azt is, mit vesztett az író idegenbe távozásával.

11. Márai a polgárságról. Egy polgár vallomásai

Márai polgári író – Márai a polgárság írója – bármelyik megállapítást tartjuk érvényesnek, mindezt a polgárságról írott nézetein keresztül ismerhetjük meg, melyek meglehetősen ellentmondásosak. A témáról hol elégikusan, hol ironikusan, hol nosztalgikus stílusban ír, de az alján mindvégig búcsúzik egy korszaktól, nemzedéktől és osztálytól. Az est során megismerhetjük az író által leginkább becsült személyek mellett a pártütőket is, akik inkább hentesek vagy zenészek lettek.

12. Élet, bor, humor. Az alig ismert Márai.

Estünk középpontjában az író alig ismert oldalaival ismerkedhetnek meg a nézők: borral kapcsolatos írásai mellett még nagyobb meglepetés lehet humora, ami a mai ember számára is számos tanulsággal szolgálhat, miközben jót derül az élet visszásságain. Közéleti témájú soraiból az iróniával gyógyító író arcát ismerhetjük meg, legyen szó futballról, szépségversenyről vagy egy idős ember házasságáról.

13. Márai és a gasztronómia. „Egy ken­gu­ru-uszályt mél­tóz­tas­sék!”

Márai Sándor életművében, ha más módon is, mint Krúdy Gyulánál, de központi helyet foglaltak el az ételekkel, italokkal, az étkező vagy iszogató emberekkel foglalkozó írások. Az est során bő válogatás hallható néhány ismert sora mellett (pl. Szindbád hazamegy) számos, sok esetben csak egyszer megjelent írása is. Valamennyiben jelen van az emberrel való együttérzés, az értékőrzés, és az irónia, ami jellegzetes ízt ad ezeknek az írásoknak is.

14. Márai Sándor és Krúdy Gyula. „Varázs volt személye körül”

Az est címe azt sejteti, hogy a Szindbád hazamegy című kultikus regény feldolgozását láthatják és hallhatják az érdeklődők. Részben igen, hiszen e könyv nélkül nem érthetjük meg a két író kapcsolatát, ugyanakkor e műnél jóval több szállal kötődik Márai Krúdyhoz. Életmódjában ugyanúgy megjelenik mestere, mint ahogyan számos, kevésbé ismert írásában is. 

15. Márai Kassája és Budapestje. „Aki kassainak született, fővárosi embernek született…”

Márai Sándor életművének két fővárosa szülővárosa és Budapest. Kassa sokszínűen jelenik meg életében: gyermekkora, a polgári-családi légkör, iskolái, első írói-újságírói próbálkozásai, is idekötik, de a legtöbbször a Város adta légkört említi legfontosabbnak. Budapest a maga világvárosi, ugyanakkor meghitt, hangulatos helyeivel (kávéház, kiskocsma, fürdő) kiváló lehetőséget biztosított polgári életformájához. Mindennek elvesztése törést jelentett pályáján.